Laukkosken Työväenyhdistys

Kirjoituksia

view:  full / summary

Pornaisten puheenvuoro kuntauudistusta koskevassa kuulemisessa, 21.3.2012 Helsinki, Risto Kuisma kunnanhallituksen puheenjohtaja

Posted by [email protected] on March 23, 2012 at 12:50 AM Comments comments (1)

Pornainen haluaa ehdottomasti jatkaa itsenäisenä kuntana. Tämä on kunnan luottamushenkilöiden yksimielinen kanta. Myös kuntalaiset ovat vahvasti itsenäisyyden kannalla.

Pornaisilla on kaikki edellytykset jatkaa omana kuntanaan. Kunnan väestörakenne on Uudenmaan ja koko maan parhaita. Meillä on Uudenmaan nuorin väestö, suhteellisesti eniten lapsia ja vähiten vanhuksia. Huoltosuhde on erinomainen ja pysyy sellaisena myös jatkossa. Pornainen on ollut yksi maan nopeimmin kasvavista kunnista, mutta väestönkasvu on viime vuosina ollut hallinnassa.

Pornaisten talous on poikkeuksellisen kustannustehokas. Kustannukset asukasta kohden ovat kaikilla mittareilla aivan Uudenmaan kuntien kärjessä. Kunnan tilinpäätökset ovat olleet viime vuosina selkeästi yljäämäisiä. Velkamäärä on pienentynyt jatkuvasti ja on konsernivelat mukaanlukien alle 2000 euroa per asukas. Valtionosuuksien määrä tulopohjasta on vähentynyt nopeasti ja on nyt 25 prosenttia. Tuloveroprosentti 19,50 ei ole ollut tarvetta korottaa viime vuosina, eikä kunnan henkilöstöä ole irtisanottu tai lomautettu. Palvelut kunta on pystynyt tuottamaan vähintään tyydyttävästi.

Kuntien olemassaolon tärkein peruste, lähidemokratia, toteutuu Pornaisissa erinomaisesti. Pornainen muodostaa selkeän kokonaisuuden suhteessa naapurikuntiin. Kunnalla ei ole sellaista naapurikuntaa, jonka kanssa kunta voisi luontevasti yhdistyä.

Työ- ja asiointiliikenne suuntautuu Pornaisista ensisijaisesti Suur-Helsinkiin ja toissijaisesti Keski-Uudellemaalle ja Porvooseen. Mäntsälää ja Pukkilaa esitetään Pornaisten kansssa yhteiseen selvitysalueeseen. Mäntsälään suuntautuu vain hyvin vähän työ- ja asiointiliikennettä. Kuuteen muuhun napurikuntaan pendelöidään enemmän kuin Mäntsälään. Mäntsälään on myös erittäin heikot julkisen liikenteen yhteydet.Mäntsälästä pendelöinti Pornaisiin on erittäin vähäistä.Sama koskee Pornaisten ja Pukkilan välistä työ- ja asiointiliikennettä.

Ehdotettu selvitysalue ei ole luonteva. Se ei toisi mitään parannusta nykyiseen tilanteeseen. Sen väestöpohja, noin 27 000 asukasta, ei antaisi mitään lisämahdollisuuksia nykyiseen verrattuna. Ehdotukselle selvitysalueesta ei voi nähdä muuta perustetta kuin mekaaninen kuntien lukumäärän vähentäminen. Pornaisilla on naapurikuntien kanssa hyvä ja laaja yhteistyöverkosto. Olemme siihen tyytyväisiä. Me emme tarvitse kuntaliitosta.

Kuntien tilanne eri puolilla Suomea poikkeaa huomattavasti toisistaan. Ongelmat ja niiden suuruus vaihtelevat suuresti. Sama kuntauudistuksen malli ei sovellu kaikkialla. Kuntauudistussuunnitelmia olisi viisasta lykätä.

Ensin pitäisi selvittää kuntien ja valtion tehtävienjako. Ennen kuntarakennekaavailuja pitäisi selvittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjästäminen. Metropolialueen osalta ennen kuntauudistusta tulisi ratkaista myös metropolialueen hallinnon järjestäminen.

Terveyspalvelut ja osa sosiaalipalveluista tulisi siirtää kunnilta valtion vastuulle. Kuntarakennetta tulisi tarkastella uudelleen tämän jälkeen.

Kuntaliitoksia tarvitaan siellä, missä kunnat kärsivät väestökadosta tai siellä missä kuntien talous ei riitä palveluiden tuottamiseen. Liitoksilla tarvitaan myös siellä, missä kuntien välillä on haitallisia ja keinotekoisia hallinnollisia rajoja.

Nämäkin kuntaliitokset olisi toteutettava ilman pakkoa.

 


Rss_feed