Laukkosken Työväenyhdistys

Kirjoituksia

Pornaisten puheenvuoro kuntauudistusta koskevassa kuulemisessa, 21.3.2012 Helsinki, Risto Kuisma kunnanhallituksen puheenjohtaja

Posted by [email protected] on March 23, 2012 at 12:50 AM

Pornainen haluaa ehdottomasti jatkaa itsenäisenä kuntana. Tämä on kunnan luottamushenkilöiden yksimielinen kanta. Myös kuntalaiset ovat vahvasti itsenäisyyden kannalla.

Pornaisilla on kaikki edellytykset jatkaa omana kuntanaan. Kunnan väestörakenne on Uudenmaan ja koko maan parhaita. Meillä on Uudenmaan nuorin väestö, suhteellisesti eniten lapsia ja vähiten vanhuksia. Huoltosuhde on erinomainen ja pysyy sellaisena myös jatkossa. Pornainen on ollut yksi maan nopeimmin kasvavista kunnista, mutta väestönkasvu on viime vuosina ollut hallinnassa.

Pornaisten talous on poikkeuksellisen kustannustehokas. Kustannukset asukasta kohden ovat kaikilla mittareilla aivan Uudenmaan kuntien kärjessä. Kunnan tilinpäätökset ovat olleet viime vuosina selkeästi yljäämäisiä. Velkamäärä on pienentynyt jatkuvasti ja on konsernivelat mukaanlukien alle 2000 euroa per asukas. Valtionosuuksien määrä tulopohjasta on vähentynyt nopeasti ja on nyt 25 prosenttia. Tuloveroprosentti 19,50 ei ole ollut tarvetta korottaa viime vuosina, eikä kunnan henkilöstöä ole irtisanottu tai lomautettu. Palvelut kunta on pystynyt tuottamaan vähintään tyydyttävästi.

Kuntien olemassaolon tärkein peruste, lähidemokratia, toteutuu Pornaisissa erinomaisesti. Pornainen muodostaa selkeän kokonaisuuden suhteessa naapurikuntiin. Kunnalla ei ole sellaista naapurikuntaa, jonka kanssa kunta voisi luontevasti yhdistyä.

Työ- ja asiointiliikenne suuntautuu Pornaisista ensisijaisesti Suur-Helsinkiin ja toissijaisesti Keski-Uudellemaalle ja Porvooseen. Mäntsälää ja Pukkilaa esitetään Pornaisten kansssa yhteiseen selvitysalueeseen. Mäntsälään suuntautuu vain hyvin vähän työ- ja asiointiliikennettä. Kuuteen muuhun napurikuntaan pendelöidään enemmän kuin Mäntsälään. Mäntsälään on myös erittäin heikot julkisen liikenteen yhteydet.Mäntsälästä pendelöinti Pornaisiin on erittäin vähäistä.Sama koskee Pornaisten ja Pukkilan välistä työ- ja asiointiliikennettä.

Ehdotettu selvitysalue ei ole luonteva. Se ei toisi mitään parannusta nykyiseen tilanteeseen. Sen väestöpohja, noin 27 000 asukasta, ei antaisi mitään lisämahdollisuuksia nykyiseen verrattuna. Ehdotukselle selvitysalueesta ei voi nähdä muuta perustetta kuin mekaaninen kuntien lukumäärän vähentäminen. Pornaisilla on naapurikuntien kanssa hyvä ja laaja yhteistyöverkosto. Olemme siihen tyytyväisiä. Me emme tarvitse kuntaliitosta.

Kuntien tilanne eri puolilla Suomea poikkeaa huomattavasti toisistaan. Ongelmat ja niiden suuruus vaihtelevat suuresti. Sama kuntauudistuksen malli ei sovellu kaikkialla. Kuntauudistussuunnitelmia olisi viisasta lykätä.

Ensin pitäisi selvittää kuntien ja valtion tehtävienjako. Ennen kuntarakennekaavailuja pitäisi selvittää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjästäminen. Metropolialueen osalta ennen kuntauudistusta tulisi ratkaista myös metropolialueen hallinnon järjestäminen.

Terveyspalvelut ja osa sosiaalipalveluista tulisi siirtää kunnilta valtion vastuulle. Kuntarakennetta tulisi tarkastella uudelleen tämän jälkeen.

Kuntaliitoksia tarvitaan siellä, missä kunnat kärsivät väestökadosta tai siellä missä kuntien talous ei riitä palveluiden tuottamiseen. Liitoksilla tarvitaan myös siellä, missä kuntien välillä on haitallisia ja keinotekoisia hallinnollisia rajoja.

Nämäkin kuntaliitokset olisi toteutettava ilman pakkoa.

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply AlbertLig
4:22 PM on July 9, 2018 
The prostate related is a vital a part of a male's reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is situated just before the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always very uncomfortable and inconvenient for the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections of the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of most types of prostate infection. It is a result of bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition associated with a particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be due to trauma to the urinary tract or by infections received from other regions of the body. A patient may go through testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal in the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not even to establish what causes these conditions. Some researchers believe chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and high lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate weight loss program is important. These are some from the steps you can take and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for general health and this will also keep the urinary track clean.

2. Some studies claim that several ejaculations weekly will help to prevent cancer of prostate.

3. Eat steak moderately. It has been shown that consuming more than four meals of beef every week will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most important measure to adopt to make sure a normal prostate is to select regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you must choose prostate examination at least once annually.